Likvidace plevele

  • Provádí se spec. chemickými prostředky, které potlačí růst nežádoucí vegetace
  • Zničíme plevel ne rostliny

Kde všude jsme schopni plevel zničit

  • na krajnicích komunikací, chodníky, zámková dlažba, pod svodidly, dopravními značkami a dopravními zařízeními
  • v příkopech, ve zpevněných i nezpevněných žlabech na odvod vody
  • v oplocení, na skládkách a odstavných plochách
  • v kolejištích a na pochůzkových trasách u kolejí
  • na březích rybníků
  • v parcích, na hřištích a sportovních areálech